Counter

- Hersom Kirke

Gå til indhold

Hoved menu:

Grundlovsfest

Grundlovsdag, 5. juni 2017
I dag fejrer vi Grundlovsdag, og det er måske den flotteste dag at hejse Dannebrog på. For grundlovsdag er hele nationens dag. Det er demokratiets og frihedens dag, og det er en fælles dag for alle i Danmark. Grundlovsdag er ligeglad med hudfarve, alder og køn.
Den skelner ikke mellem land og by. Den er en åben invitation til alle, der vil vise støtte til vores demokrati. Dét er dejligt, og det er den måde, vi vil leve på. Vi er et folk med en helt særlig historie, som har skabt et helt unikt samfund. Det skal vi bevare. Ved at udvikle os og stå fast kulturelt. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi minder hinanden om, hvilket samfund det er, vi har valgt at leve i. At vi har valgt et samfund, hvor vi kommer hinanden ved og er fælles om kulturen og demokratiet.

Da danske borgere sammen gik til kongen op til udarbejdelsen af vores første grundlov, var det med troen på, at man kunne stoppe enevælden og sætte borgernes vilje i centrum. Det
lykkedes. I dag er vi stolte af vores lands lange historie og vores demokrati. Med god grund. Dengang i 1849 formede danske borgere fremtiden. De skabte et samfund, de ville leve i. De
traf et valg. I dag fejrer vi det valg, de tog dengang. Men vi må også minde hinanden om, at det valg ikke er noget, man træffer én gang, og så er det slut med bekymringer. Nej, demo-kratiet skal hele tiden vandes og næres for at have de bedste vækstbetingelser.

Grundloven er en samling af demokratiets perler, nemlig foreningsfriheden, forsamlingsfriheden, riligionsfriheden, ytringsfriheden, privatlivets beskyttelse, ejendomsrettens ukrænkelighed, ja sågar børns ret til fri undervisning i folkeskolen er nedfældet i Danmarks Riges Grundlov. Så det er ikke uden grund, at vi holder fest for den lov, som giver så grundlæggende rettigheder og
beskyttelser.

Grundloven kan som sådan betragtes som en ramme og en rettesnor. Men det er den levevis, vi fylder rammen ud med, der gør hele forskellen.

Vi fødes ikke med et særligt demokratisk blod i årene. Det er noget, vi er opdraget til – den demokratiske samtale, de frie medier og de frie valg - det er alt sammen noget, vi har lært af vores forældre, som har givet det videre fra deres forældre. Det er noget, vi selv har skabt. Grundloven har vi – eller rettere sagt vore forfædre – også selv skabt. Og måske netop i disse tider med terrorhandlinger og andre uhyrligheder er det endnu vigtigere at værne om friheden, demokratiet og Grundloven. For vi vil gerne leve, som vi har selv valgt det igennem generationer. Det er vigtigt at holde fast i os selv og vores levemåde. I den kultur, vi holder af.

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal lukke Danmark eller vores hjerter. Vi vil gerne være en del af verden – og vi vil gerne give vores unge mennesker muligheden for at rejse ud i verden og
opleve andre kulturer. Men samtidig er det vigtigt at huske på vores egen kultur og vore egne værdier. Det er nemlig dem, der har givet os det Danmark, vi har i dag, og som stadig bør være fundamentet for Danmark.

Grundlovens paragraffer kan dog ikke tage højde for alt – der hører mere med til vores demokra-tiske sindelag. Det danske demokrati bygger nemlig ikke bare på rettigheder, men også på, at vi som borgere i det danske samfund påtager os et ansvar for vores liv, vores familie og vores måde at være på. Og netop det med at tage ansvar er vigtigt. Skal jeg dryppe lidt malurt i bæge-ret, så har der af og til været en tendens til, at »det må samfundet tage sig af – det
er samfundets ansvar«. Men fællesskabet kan ikke altid overtage ansvaret. Hvis alt er samfun-dets ansvar, så bliver alt også samfundets skyld. Vi skal være gode til at tage ansvar selv. Så kan vi også bedre være stolte, når noget går godt.

Og heldigvis er der i dagens Danmark mange mennesker, der ikke blot påtager sig et personligt ansvar for sig selv og deres nærmeste, men også rækker ud og hjælper andre mennesker.

Tag de mange besøgsvenner, der påtager sig et personligt ansvar i forhold til ældre mennesker. Ikke blot deres egne forældre og gamle naboer, men folk, som de overhovedet ikke kender.

Tag de mange frivillige idrætsledere, der bruger eftermiddage, aftener og weekender på at give børn og unge sunde interesser, godt helbred og gode kammeratskaber, som de tager med sig resten af livet.

Eller de mange frivillige fra forskellige hjælpeorganisationer, der gør en kæmpe indsats for at hjælpe folk i nød, bekæmpe sygdomme og fremme forståelse for de svære ting i livet.

Vi har også et stort ansvar med at give det gode demokratiske sindelag videre til de kommende generationer. Grundloven har en del år på bagen, og den betragtes som en naturlig og selvfølgelig
ting – så selvfølgelig, at man ikke altid tænker over, hvor vigtig den rent faktisk er. Derfor er det vigtigt en dag som i dag at sætte fokus på Grundlovens rettigheder og pligter, og den har bestemt også noget til de unge:

Grundloven har givet de unge forsamlingsfrihed, så de kan demonstrere imod beslutninger, som de ikke er enige i.

Grundloven har givet de unge ytringsfrihed, så de kan sige, råbe og skrive deres meninger af hjertens lyst.

Grundloven har givet de unge et hav af demokratiske muligheder for at påvirke beslutninger, der vedrører dem.

Og Grundloven har sikret, at de unge ikke kan diskrimineres pga. f.eks. deres tro eller baggrund.
På en dag, hvor vi fejrer, at vi har meget frihed og mange rettigheder, er det ingen skade til også at tænke på, hvordan vi bedst udtrykker vores taknemlighed.

En af de bedste måder at udtrykke taknemlighed på er ved at tage et personligt ansvar, og ved at leve vores liv med respekt for demokratiet, friheden og fællesskabet.

Grundloven kom ikke af sig selv i 1849, og en god fremtid kommer ikke af sig selv heller ikke i 2017. Derfor skal vi styre, hvor vi vil hen. Vi skal selv gøre det attraktivt at tage vare på sig selv og sin familie. Det er vigtigt at huske på og vedligeholde de tanker og det samfund, som blev grundlagt i 1849. Vi skylder at opføre os som ét fælles Danmark. For vi står på skuldrene af
mange modige danskere, som gennem historien er stået fast på deres værdier og på at være aktive i vores demokrati. Hvis man er sig selv nærmest, forstår man ikke, at alle mennesker gror som et blad på et stort træ. Det var træet, der kom først. Man er en del af noget større. Man er en del af et fælles Danmark
– rigtig god Grundlovsdag!
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu